Wat is dividendlekkage?

Dividendlekkage is een term die je tegenkomt wanneer je belegt in aandelen of fondsen. Het beschrijft het verlies van dividendinkomsten door de heffing van bronbelasting. Wanneer bedrijven winst maken, keren ze vaak een deel uit aan hun aandeelhouders in de vorm van dividend. Echter, als een belegger aandelen bezit in een internationaal bedrijf, kan de overheid van het land waar het bedrijf gevestigd is, een bepaald percentage belasting inhouden op deze winstuitkering.

Wat we behandelen

  • Hoe dividendlekkage werkt en wat de oorzaken zijn
  • Hoe je het kunt voorkomen
Wat is dividendlekkage

Hoe werkt Dividendlekkage?

Dividendlekkage is een term die je misschien niet dagelijks hoort, maar als je investeert in aandelen of beleggingsfondsen, kan het een belangrijke impact hebben op je rendement. Maar wat is het nou precies en hoe werkt het?

Stel je voor, je belegt in aandelen of fondsen die in het buitenland gevestigd zijn. Wanneer deze bedrijven of fondsen winst maken, delen ze vaak een deel daarvan met hun beleggers door middel van dividend. Echter, voordat dit dividend in jouw portemonnee belandt, kan het zijn dat er wat geld verloren gaat.

Dividendlekkage treedt op wanneer er bronbelasting wordt ingehouden op het dividend. Dit is belasting die het land waar het bedrijf gevestigd is, heft op het moment dat het dividend uitgekeerd wordt aan beleggers die niet in dat land wonen. Dus als jij in Nederland woont en belegt in Amerikaanse aandelen, kan de Amerikaanse overheid een deel van jouw dividend als belasting inhouden.

Het lekkage-effect treedt ook op in beleggingsfondsen. Als het fonds internationaal belegt, kan het zijn dat meerdere landen bronbelasting heffen voordat het geld bij jou terechtkomt. Dit kan betekenen dat van elke €100 aan dividend, er soms maar €85, €90 of minder daadwerkelijk op je rekening wordt gestort.

Wat maakt dividendlekkage nou zo vervelend? Nou, ten eerste is het money down the drain – geld dat je niet ziet terugkomen. Het verlaagt je effectieve rendement. Bovendien is het vaak zo dat je deze buitenlandse belasting niet zomaar kunt verrekenen met de belasting die je in Nederland moet betalen. Dubbel balen dus!

In sommige gevallen kun je de pijn verzachten. Nederland heeft met een aantal landen belastingverdragen gesloten, waardoor je minder bronbelasting betaalt of zelfs een deel ervan kunt terugkrijgen. Dit is een complex proces en vaak is er wat administratief gedoe voor nodig, maar het kan de moeite waard zijn.

Dat gezegd hebbende, het is belangrijk om stil te staan bij dividendlekkage wanneer je belegt, vooral als je internationaal gaat. Zoek naar beleggingsfondsen die belastingefficiënt zijn of vraag advies aan een financieel expert om meer te leren over hoe je de impact van dividendlekkage op jouw beleggingen kunt verminderen.

Wat zijn de oorzaken?

Dividendlekkage kan verschillende oorzaken hebben. Een van de voornaamste oorzaken is de dubbele belasting op dividenden die ontstaat wanneer zowel het bedrijf dat het dividende uitkeert als de aandeelhouder die het ontvangt, belasting moeten betalen. Dit kan gebeuren door de verschillen in belastingstelsels tussen landen waar het bedrijf gevestigd is en waar de aandeelhouder woont. Vooral bij internationale beleggingen in buitenlandse aandelen kan dit een rol spelen.

Een andere oorzaak is de bronbelasting die sommige landen heffen op dividenden die naar buitenlandse beleggers gaan. Als het thuisland van de belegger dit niet volledig verrekent, resulteert dat in lekkage. Ook ingewikkelde internationale verdragen en belastingafspraken kunnen bijdragen aan dividendlekkage, doordat ze de belastingheffing niet altijd goed op elkaar afstemmen. Tot slot kan onvoldoende kennis of planning van de belegger zelf ook leiden tot onnodig verlies door dividendlekkage.

Hoe voorkom je een dividendlek?

Om dividendlekkage te voorkomen, is het belangrijk dat je als belegger begrijpt hoe dividenden werken en welke stappen je kunt ondernemen om zo min mogelijk last te hebben van dit fenomeen. Dividendlekkage treedt op wanneer er belasting wordt ingehouden op dividenden die al uitgekeerd zijn aan beleggers, waardoor eigenlijk een stukje van de winst ‘weglekt’.

Hier zijn een paar tips om dividendlekkage te verminderen:

  1. Kies voor een fonds dat dividendlekkage voorkomt: Sommige beleggingsfondsen hebben structuren die helpen bij het minimaliseren of voorkomen van dividendlekkage. Zoek fondsen die fiscaal efficiënt zijn.
  2. Belastingverdragen: Nederland heeft met veel landen belastingverdragen. Dit betekent dat er afspraken zijn gemaakt over hoeveel belasting er geheven mag worden op dividenden. Een fonds dat gebruikmaakt van deze verdragen kan soms dividendlekkage beperken.
  3. Direct beleggen: Door direct in aandelen te beleggen, kun je mogelijk het lek verminderen omdat je zelf mogelijk aanspraak kunt maken op vermindering van bronbelasting.
  4. Beleg in ETFS of fondsen in je eigen regio: ETFS of fondsen die zich richten op je eigen regio of land hebben vaak minder last van dividendlekkage omdat er minder internationale belastingkwesties spelen.
  5. Herbeleggingsfondsen: Kies voor een fonds dat dividenden automatisch herinvesteert. Dit compenseert het effect van dividendlekkage gedeeltelijk.
  6. Let op de structuur van het beleggingsfonds: Fiscaal transparante fondsen kunnen helpen om dividendlekkage te beperken.

Onthoud dat de regels per land kunnen verschillen en dat het altijd een goed idee is om financieel advies in te winnen. Door goed te letten op bovenstaande punten, kun je als belegger dividendlekkage zoveel mogelijk beperken en zorg je ervoor dat je investeringen zo optimaal mogelijk rendement opleveren.