Obligaties: Wat zijn ze en hoe werken ze?

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn leningen die door investeerders aan bedrijven of overheden worden verstrekt. Wanneer je een obligatie koopt, leen je geld uit aan de uitgever voor een vastgestelde periode. Als tegenprestatie ontvang je regelmatige rentebetalingen en wordt het geleende bedrag terugbetaald op de vervaldatum. Ze worden beschouwd als een stabielere investering dan aandelen, dankzij hun vaste rente en voorspelbare inkomstenstroom, wat ze vooral aantrekkelijk maakt voor risicomijdende beleggers.

Wil je meer weten over de verschillen tussen aandelen en obligaties klik hier.

Obligatiefondsen

Soorten obligaties

Obligaties zijn een populaire beleggingsvorm met verschillende varianten. In dit overzicht behandelen we diverse soorten, zoals converteerbare, vaste rente- en variabele rente-obligaties. Ook bespreken we de aspecten van looptijd, obligaties met hoger risico en die met een hogere couponrente. Het is cruciaal om de verschillende typen en hun kenmerken te begrijpen voordat je investeert, om zo de juiste keuzes te maken die passen bij jouw beleggingsdoelen en risicobereidheid.

Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties geven de bezitter het recht om deze om te zetten in aandelen van hetzelfde bedrijf onder bepaalde voorwaarden. Dit is voordelig wanneer de aandelenwaarde stijgt en de bezitter wil profiteren van deze groei. De mogelijkheid tot omzetting in aandelen maakt deze obligaties aantrekkelijk voor investeerders die een stijging in aandelenwaarde voorzien.

Achtergestelde obligaties

Achtergestelde obligaties houden in dat bij een faillissement van de uitgever, de bezitters als laatsten worden terugbetaald. Dit type brengt een hoger risico met zich mee, maar biedt vaak een hogere rente om dit risico te compenseren. Beleggers moeten zich bewust zijn van deze risico’s en deze zorgvuldig overwegen.

Vaste rente-obligaties

Bij obligaties met variabele rente schommelt de uitkering met wijzigingen in de benchmarkrente. Dit type obligatie is flexibel en biedt kansen om te profiteren van rentewijzigingen.

Variabele rente-obligaties

Effecten met een variabel rendement zien hun uitkering schommelen met wijzigingen in de benchmarkrente. Dit betekent dat het ontvangen rendement kan stijgen of dalen over tijd. De koers kan ook beïnvloed worden door de uitkeringen. Een hogere coupon dan de marktrente kan de koers opdrijven, terwijl een lagere coupon tot een daling kan leiden. Ze zijn flexibel en bieden kansen om te profiteren van rentewijzigingen in de financiële markten.

Eeuwig Lopende Obligaties (Perpetuele Obligaties)

Perpetuele obligaties hebben geen vaste eindtermijn en keren jaarlijks een rentevergoeding uit voor onbepaalde tijd. Ze bieden doorgaans een hogere rente dan standaard effecten vanwege het hogere risico. Ondanks het ontbreken van een einddatum, kunnen ze door de uitgever te allen tijde worden afgelost.

LET OP: Dit type obligatie kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een hoger rendement, maar het is belangrijk om het risico van een eventuele verlaging van de rente of het faillissement van de emittent in overweging te nemen.

Wat is de obligatiemarkt?

De obligatiemarkt is de plek waar obligaties worden verkocht en uitgegeven. Als belegger kun je obligaties kopen via verschillende kanalen zoals een bank, broker, obligatiefonds of ETF. Beleggen in obligaties wordt over het algemeen gezien als minder risicovol dan beleggen in aandelen, maar het verwachte rendement op lange termijn is meestal lager. Obligaties vertegenwoordigen een lening die wordt verstrekt aan een overheid, bedrijf of ander uitgevend lichaam.

Voordelen en nadelen van beleggen in obligaties

Voordelen:

  • Waardestabiliteit: Obligaties staan bekend om hun relatieve stabiliteit, dankzij de vaste rente en vooraf bepaalde looptijd.
  • Consistent Rendement: Ze bieden een aantrekkelijke optie voor beleggers op zoek naar zekerheid en een consistent rendement.

Nadelen:

  • Lager Rendement: Over het algemeen leveren obligaties een lager rendement op dan aandelen of andere risicovollere investeringen.
  • Liquiditeit: Het verkopen van niet-beursgenoteerde obligaties kan lastig zijn, wat een uitdaging kan zijn voor snelle liquidatie.

Het is belangrijk deze aspecten af te wegen bij het overwegen van een investering in obligaties. Het toepassen van een diversificatiestrategie kan wijs zijn, door verschillende typen investeringen in je portfolio op te nemen.

Hoe kun je beleggen in obligaties?

Als je wilt beleggen in obligaties, kun je dit doen door een beleggingsrekening te openen bij een bank of broker. Via deze rekening kun je verschillende obligaties kopen en verkopen. Je kunt filteren op basis van de couponrente, looptijd en/of uitgevende instelling om te zoeken naar obligaties die aan jouw criteria voldoen.

Naast het direct kopen zijn obligaties ook beschikbaar via ETF’s. Bovendien kun je ervoor kiezen om je allocatie te spreiden over staats- en bedrijfsobligaties om je risico te verminderen. Met een beleggingsrekening kun je gemakkelijk en flexibel investeren en profiteren van de mogelijke rente-inkomsten.

Verschil tussen nieuwe obligaties en bestaande

Bij nieuwe obligaties, uitgegeven door bedrijven of overheden, gaat het om het aantrekken van nieuw kapitaal. Deze obligaties komen met een vastgestelde looptijd, rentepercentage en coupon, en worden verkocht voor hun nominale waarde zonder opgelopen rente.

Bestaande obligaties, daarentegen, zijn al in omloop en worden verhandeld op de secundaire markt. Bij aankoop van deze obligaties betaal je vaak de opgelopen rente aan de verkoper voor de periode dat zij de obligatie in bezit hadden.

Effectief rendement

Het effectief rendement is het totale rendement dat een belegger verwacht te behalen gedurende de houdperiode van de obligatie, inclusief de rente-inkomsten en eventuele koerswinst of -verlies. Het wordt berekend door de couponrente en de verwachte koerswinst of -verlies te combineren.

VOORBEELD: Als een obligatie met een nominale waarde van €1.000 een couponrente van 4% uitkeert, krijgt de houder jaarlijks €40 aan rente. Wanneer deze obligatie wordt gekocht voor €800, is het rendement hoger dan 4% omdat de belegger naast de rente ook een koerswinst van €200 kan behalen als de obligatie weer op pari koers komt. Dit maakt het totale rendement groter dan de initiële couponrente.

Het effectief rendement is belangrijk voor beleggers, omdat het hen in staat stelt om de beste investeringsmogelijkheden te identificeren en te vergelijken op basis van het totale verwachte rendement.

Wat zijn de risico’s bij beleggen in obligaties?

Obligaties zijn over het algemeen veiliger dan aandelen, maar er zijn nog steeds risico’s verbonden.

Debiteurenrisico: Dit is het risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat is om de rentebetalingen of het hoofdbedrag terug te betalen. Dit risico is groter bij bedrijven die als riskanter worden beschouwd of bij landen met een instabiele economie.

Marktrisico: De marktwaarde van obligaties kan fluctueren door veranderingen in het algemene renteniveau. Wanneer de rente stijgt, kan de waarde van obligaties met een vaste rente dalen.

Valutarisico: Wanneer je investeert in obligaties in een andere valuta dan je eigen valuta, kunnen wisselkoersschommelingen de waarde van je investering beïnvloeden.

Ratingbureaus zoals Moody’s en Standard & Poor’s beoordelen het debiteurenrisico van obligaties. Ze geven een rating op basis van de kredietwaardigheid van de uitgever. Een hogere rating impliceert doorgaans een lager risico.

Het is belangrijk om rekening te houden met deze risico’s bij het beleggen in obligaties en je beleggingsportfolio dienovereenkomstig diversifiëren.