Disclaimer


Algemeen

Jouw Geldgids is geen professioneel adviseur en accepteert geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door het opvolgen van advies of het navolgen van informatie op deze site. De content is uitsluitend voor informatieve en educatieve doeleinden. Professioneel advies dient te worden ingewonnen wanneer men daar behoefte aan heeft. Jouw Geldgids is niet bevoegd tot het verstrekken van persoonlijk financieel advies en geen enkele verklaring op de website is bedoeld als zodanig. Dit geldt eveneens voor correspondentie via e-mail.

De informatie op Jouw Geldgids moet niet worden gezien als een openbare aanbieding of uitnodiging tot aankoop van effecten of financiële instrumenten. Beleggen kent risico’s, waaronder het risico van verlies. Beslissingen over beleggingen in financiële instrumenten dienen te steunen op individueel professioneel advies en een door een bevoegde instantie gepubliceerd prospectus. Jouw Geldgids stelt informatie samen zonder als beleggingsadviseur op te treden of enige wettelijke verplichting na te komen. Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kan Jouw Geldgids niet instaan voor de nauwkeurigheid of volledigheid van teksten, economische informatie, wisselkoersen of algemene marktdata. De meningen en informatie zijn actueel ten tijde van publicatie en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Raadpleeg altijd de website van de betreffende aanbieder voor de meest recente informatie.

Copyright

Alle gepubliceerde teksten en afbeeldingen op Jouw Geldgids zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de website. Gebruik van deze materialen is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Jouw Geldgids. Reacties die door lezers geplaatst worden, vallen eveneens onder het auteursrecht van Jouw Geldgids.

Partner Relaties

Jouw Geldgids kan een vergoeding ontvangen voor aankopen of inschrijvingen die gedaan worden via links op de website. Dit leidt tot geen extra kosten voor de bezoeker en is een vrijwillige manier om het blog te ondersteunen. Aanbevelingen zijn beperkt tot producten of diensten waar Jouw Geldgids achter staat en die in veel gevallen persoonlijk gebruikt of getest zijn.

Reacties

Reacties op Jouw Geldgids kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg worden geweigerd, gemodereerd of verwijderd. Deze beslissingen zijn ter beoordeling van Jouw Geldgids en zijn niet open voor correspondentie. Door een reactie te plaatsen, stemt de gebruiker in met deze voorwaarden.