Aandelen: Aanbevolen ABC van Investeren in Bedrijven

Wat zijn aandelen?

Aandelen zijn eigendomsbewijzen van een bedrijf; als je ze koopt, word je mede-eigenaar en heb je recht op een deel van de winst. Ze vertegenwoordigen ook een stemrecht op de aandeelhoudersvergadering, wat invloed geeft op de bedrijfsvoering. 

Aandelen zijn interessant als investering omdat ze op lange termijn potentieel een hoger rendement kunnen bieden dan bijvoorbeeld spaarrekeningen of obligaties. De waarde van een aandeel fluctueert op de beurs, afhankelijk van factoren zoals bedrijfsprestaties, economische omstandigheden en marktsentiment. Dit maakt aandelen zowel kansrijk als risicovol; beleggers moeten rekening houden met de mogelijkheid van waardevermindering. Daarnaast kunnen sommige bedrijven dividend uitkeren aan aandeelhouders, wat een extra inkomstenbron kan zijn.

NOTE: Aandelen worden algemeen geclassificeerd als effecten binnen de financiële wereld.

Wat zijn aandelen

Welke soorten aandelen zijn er?

Er zijn hoofdzakelijk twee soorten: gewone aandelen en preferente aandelen.

 1. Gewone aandelen geven aandeelhouders stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen en het recht op dividend, dat kan variëren afhankelijk van de winst van het bedrijf.
 2. Preferente aandelen bieden meestal geen stemrecht, maar hebben wel voorrang op dividenduitkeringen en bij de liquidatie van het bedrijf. Het dividend voor preferente aandelen is vaak vastgesteld en wordt uitbetaald voor dat van gewone aandelen.

Binnen deze categorieën kunnen er nog andere variaties zijn, zoals cumulatieve preferente aandelen, die achterstallige dividenden opeisen voordat andere dividend ontvangen, of converteerbare preferente, die onder bepaalde voorwaarden omgezet kunnen worden in gewone aandelen.

Welke soorten beleggingen zijn er voor aandelen?

Beleggen in aandelen kan op verschillende manieren, afhankelijk van de strategie, risicotolerantie en investeringsdoelen van de belegger. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten van aandelenbeleggingen:

 1. Individuele Aandelen: Dit zijn aandelen van bedrijven en is een directe investering. Dit vereist onderzoek en kennis van het specifieke bedrijf en de sector waarin het opereert.
 2. Aandelenfondsen: Dit kunnen beleggingsfondsen of exchange-traded funds (ETF’s) zijn die een portefeuille beheren. Het voordeel van een aandelenfonds is de diversificatie, waardoor het risico wordt gespreid over meerdere bedrijven en sectoren, wat het minder waarschijnlijk maakt dat de prestaties van één slecht presterend aandeel een grote impact hebben op het totale fondsrendement.
 3. Indexfondsen en ETF’s: Deze fondsen volgen specifieke indices zoals de S&P 500 of de AEX. Ze bieden een passieve beleggingsstrategie, gericht op het repliceren van de prestaties van de index.
 4. Dividendaandelen: Sommige beleggers richten zich op bedrijven die consequent dividend uitkeren, wat een regelmatige inkomstenstroom kan bieden.
 5. Groeiaandelen: Behoren tot bedrijven die verwachten sneller te groeien dan de algehele markt, vaak zonder dividend uit te keren omdat de winst wordt geherinvesteerd in het bedrijf.
 6. Waardeaandelen: Dit zijn aandelen die handelen tegen een prijs die lager is dan wat wordt beschouwd als de intrinsieke waarde van het bedrijf, vaak gekenmerkt door lagere koers-winstverhoudingen.
 7. Small-Cap, Mid-Cap en Large-Cap Aandelen: Deze termen verwijzen naar de marktkapitalisatie van de bedrijven waarin wordt belegd, wat kan variëren van enkele miljoenen (small-cap) tot miljarden euro’s (large-cap).
 8. Internationale Aandelen: Beleggen in bedrijven buiten je eigen land kan diversificatie bieden en blootstelling aan groeimarkten.

Hoe kun je beleggen in aandelen?

Om in aandelen te beleggen, kun je gebruikmaken van de diensten van een bank of een online broker zoals DEGIRO die toegang biedt tot de beurs, waar vaak ook een scala aan andere financiële producten wordt aangeboden. Hier volgt een vereenvoudigd stappenplan:

 1. Open een Beleggingsrekening: Dit kan bij een bank of online broker. Je moet wat persoonlijke informatie verstrekken en mogelijk een minimale storting doen.
 2. Onderzoek: Voordat je belegt, onderzoek je de bedrijven waarin je geïnteresseerd bent. Kijk naar hun bedrijfsprestaties, financiële gezondheid en toekomstverwachtingen.
 3. Plaats een Order: Als je eenmaal hebt besloten welke je wilt kopen, plaats je een order via je beleggingsrekening. Je kunt een marktorder plaatsen, die direct uitgevoerd wordt tegen de huidige marktprijs, of een limietorder, waarbij je een specifieke prijs aangeeft.
 4. Transactie via de Beurs: Je order wordt doorgestuurd naar de beurs, waar de aandelen worden gekocht of verkocht tegen de opgegeven prijs of de beste beschikbare prijs.
 5. Beheer je Beleggingen: Na aankoop houd je je beleggingen in de gaten via je beleggingsrekening bij de bank of broker. Je kunt de prestaties volgen, meer kopen of verkopen.
aandelenmarkt

Banken kunnen vaak extra diensten en advies bieden, soms tegen extra kosten. Online brokers bieden doorgaans lagere kosten en meer zelfstandigheid. Het is belangrijk om de kostenstructuur en de geboden diensten te vergelijken voordat je een beslissing neemt.

Hoe bepaal je de waarde van een aandeel

De waarde van een aandeel is een weerspiegeling van een bedrijf en zijn toekomstperspectieven, beïnvloed door diverse factoren. Hier zijn de kernpunten die de waarde van een aandeel bepalen:

 1. Financiële Prestaties: De financiële gezondheid van een bedrijf, zoals inkomsten, winstmarges en cashflows, heeft een substantiële impact op de aandelenwaarde.
 2. Marktomstandigheden: Economische groei of recessie, rentevoeten, en marktsentiment kunnen aandelenkoersen beïnvloeden, ongeacht individuele bedrijfsprestaties.
 3. Beleggerssentiment: De percepties en verwachtingen van beleggers kunnen de marktwaarde van een aandeel tijdelijk loskoppelen van zijn intrinsieke waarde.
 4. Intrinsieke vs. Marktwaarde: De intrinsieke waarde is gebaseerd op objectieve financiële data, terwijl de marktwaarde fluctueert met vraag en aanbod op de beurs.
 5. Dividenduitkeringen: Een stabiel of groeiend dividend kan aandelen aantrekkelijker maken, wat de vraag en daarmee de waarde kan verhogen.

Inzicht in deze factoren helpt beleggers om de potentiële waarde en het risico van aandelen te beoordelen.

Op welke manieren kun je verdienen aan aandelen?

Dit product kan op verschillende manieren winstgevend zijn voor beleggers, en de twee hoofdwegen naar rendement zijn koerswinst en dividenduitkeringen.

Koerswinst is wat er gebeurt wanneer aandelen worden verkocht voor een hogere prijs dan de aankoopprijs. Deze vorm van winst treedt op wanneer de waarde van een bedrijf stijgt, vaak als gevolg van goede bedrijfsprestaties, positieve marktvooruitzichten of algemene economische groei. Beleggers die aandelen verhandelen, zoeken naar kansen om laag in te kopen en hoog te verkopen, waardoor ze winstgevend kunnen zijn in hun investeringen.

Dividend is een uitkering van een deel van de winst van een bedrijf aan zijn aandeelhouders. Dit is een directe manier waarop bedrijven hun succes delen met beleggers, en het dient als een signaal van financiële gezondheid en vertrouwen van het management in de toekomst van het bedrijf. Dividend kan regelmatig worden uitgekeerd, zoals elk kwartaal of jaarlijks, en biedt aandeelhouders een constante inkomstenstroom, onafhankelijk van koersschommelingen.

Een bekend voorbeeld van een dividendaandeel is dat van Royal Dutch Shell, dat traditioneel wordt gewaardeerd om zijn robuuste dividenduitkeringen.

Wat zijn de risico’s

Beleggen gaat gepaard met verschillende risico’s, die elke potentiële belegger zou moeten begrijpen:

 1. Koersrisico: Dit is het risico dat de koers van een aandeel kan dalen na aankoop. De koers kan fluctueren door veranderingen binnen het bedrijf zelf, zoals financiële resultaten, directiewisselingen of bedrijfsspecifieke gebeurtenissen, wat het aandelenbeleggen onzeker maakt.
 2. Marktrisico: Dit verwijst naar het risico dat de gehele aandelenmarkt een neerwaartse beweging kan ervaren als gevolg van externe factoren zoals economische recessies, politieke onrust, of wijzigingen in de rentetarieven. Dit kan resulteren in een algemene daling van aandelenkoersen, los van de individuele prestaties van een bedrijf.
 3. Faillissementsrisico: Er bestaat altijd een mogelijkheid dat een bedrijf waarin je hebt geïnvesteerd, failliet gaat. Als dat gebeurt, worden de aandelen van het bedrijf vaak waardeloos, waardoor de belegger zijn volledige investering kan verliezen.
 4. Liquiditeitsrisico: Dit ontstaat wanneer aandelen niet snel en zonder aanzienlijke prijsconcessies kunnen worden verkocht. Dit kan voorkomen bij aandelen van kleinere of minder bekende bedrijven waarvoor minder kopers en verkopers in de markt zijn.

Wanneer betaal je belasting over aandelen?

Wanneer je belegt in aandelen, moet je op de hoogte zijn van twee hoofdtypen belastingen:

 1. Vermogensbelasting:
  • Je aandelenportefeuille wordt beschouwd als onderdeel van je totale vermogen.
  • De waarde ervan wordt belast volgens de regels van box 3 in de Nederlandse belastingwet.
 2. Belasting op Rendement:
  • Dividendinkomsten: Hierop wordt vaak vooraf belasting ingehouden, die je later kunt verrekenen met je inkomstenbelasting.
  • Koerswinsten: Deze worden in Nederland niet direct belast bij realisatie. Ze vallen onder de vermogensrendementsheffing, waarbij een fictief rendement wordt belast.

Het is belangrijk te onthouden dat belastingregels kunnen veranderen. Voor het meest accurate advies:

 • Raadpleeg de actuele belastingwetgeving.
 • Overweeg een belastingadviseur in te schakelen voor gedetailleerd advies.

Uitgifte van aandelen

De uitgifte van nieuwe aandelen is een manier voor bedrijven om extra kapitaal te vergaren. Dit proces, vaak een kapitaalverhoging genoemd, stelt een onderneming in staat om haar financiële basis te versterken en te investeren in toekomstige groei.

Nieuwe aandelen kunnen worden aangeboden aan bestaande aandeelhouders of aan nieuwe investeerders via een openbare uitgifte of een private plaatsing. Wanneer extra aandelen worden uitgegeven, kan dit de waarde van bestaande aandelen verdunnen als de uitgifte niet gepaard gaat met een proportionele toename van de bedrijfswaarde.

Het proces van het uitgeven van nieuwe aandelen vereist zorgvuldige afweging en planning, omdat het niet alleen de kapitaalstructuur van het bedrijf beïnvloedt, maar ook de marktperceptie en het vertrouwen van de aandeelhouders.

Veelgestelde vragen

Wat zijn aandelen?

Aandelen vertegenwoordigen eigendom in een bedrijf. Als je aandelen koopt, word je mede-eigenaar van het bedrijf en krijg je rechten, zoals het ontvangen van dividenden en stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen.

Hoe werkt investeren in aandelen?

Investeren in aandelen betekent het kopen van aandelen van bedrijven met de verwachting dat hun waarde over tijd stijgt. Je verdient geld door aandelen te verkopen voor meer dan je betaald hebt of via dividenduitkeringen.

Wat zijn de risico’s van aandelenbeleggingen?

De waarde van aandelen kan fluctueren door marktomstandigheden, bedrijfsprestaties en economische factoren. Er is altijd een risico dat je een deel van of je gehele investering verliest.

Hoe begin ik met aandelenbeleggingen?

Open een beleggingsrekening bij een broker, onderzoek welke aandelen je wilt kopen, en begin met investeren. Het is raadzaam om klein te beginnen en je investeringen te spreiden.

Wat is het verschil tussen groei- en dividend aandelen?

Groeiaandelen zijn van bedrijven die hun winsten herinvesteren voor snelle groei, terwijl dividend aandelen regelmatig inkomsten uitkeren aan aandeelhouders.

Wat zijn indexfondsen en hoe verhouden ze zich tot individuele aandelen?

Indexfondsen zijn beleggingsfondsen die een marktindex volgen, zoals de S&P 500. Ze bieden diversificatie en lagere risico’s vergeleken met individuele aandelen.